Voor professionals die meer handvatten willen in het begeleiden van scheidende stellen, die ook het gevoel hebben vaak klem te zitten en meegezogen te worden in het conflict, hebben wij een SCHIP-training ontwikkeld voor het toepassen van de SCHIP-aanpak. Deze training kan ofwel via een open inschrijving worden gevolgd, ofwel in-company. Alle trainingen zijn geaccrediteerd.

Onze SCHIP-training

Geaccrediteerde driedaagse SCHIP-training:

Deze SCHIP-training bestaat uit zes dagdelen.

Tijdens de SCHIP-training maakt men grondig kennis met de SCHIP-aanpak en leert men deze te kunnen toepassen bij (v)echtscheidingen. De basis methodieken die ten grondslag liggen aan deze aanpak zijn die van het EFT model en de Narratieve Benadering.

De SCHIP-training staat open voor therapeuten en mediators, of andere professionals met een psychosociale achtergrond, die met gescheiden stellen werken. Dit is geen training voor ouders of betrokken familie.

Tijdens de training doet men uitgebreid kennis op van:

  • De theorie van (de postrelationele) rouw na echtscheiding
  • De theorie van het HART-model
  • De theorie van de connectie tussen verlies en conflict
  • De theorie van relatievorming
  • De invloed van seksuele ontrouw
  • De SCHIP-aanpak
  • De relatie tussen hechting-coping
  • De Narratieve-benadering
  • De EFT-benadering

Na afloop van de driedaagse SCHIP-training is de deelnemer in staat om de SCHIP-aanpak zelfstandig toe te passen.

Deze driedaagse trainingen (open inschrijving) zijn ondergebracht bij de Sociale Academie Utrecht.
De trainingen worden gegeven in vergadercentrum Domstad in Utrecht.

De training is geaccrediteerd door: SKB (68 ptn), SKJ (31 ptn), NVRG (10 ptn), het registerplein (36 ptn) en MfN (21 ptn). Certificaten kunnen alleen worden afgegeven als men de volledige training heeft gevolgd.
De eerstvolgende training in 2018 vindt plaats op 14, 15 en 16 juni; 19, 20 en 21 september en 28, 29 en 30 november 2018 in Utrecht.

De kosten voor de driedaagse SCHIP-training bedraagt € 975,- per persoon. Dit is inclusief, lunch, trainingsmateriaal en certificaat en exclusief het boek “Vechten voor je scheiding” dat tot de verplichte literatuur wordt gerekend.
Na het volgen van de training ontvangt men het certificaat SCHIP-therapeut of SCHIP-mediator en kan men op de website worden vermeld als geaccrediteerde SCHIP-behandelaar. Kosten hiervoor bedragen € 50,– per jaar. Na het volgen van de training krijg je het eerste jaar 20% korting op inschrijving op de website.

 

In-company SCHIP-training

Geaccrediteerde eendaagse training

De eendaagse training SCHIP-toeleider is ontwikkeld voor een ieder die meer weer wil weten over de SCHIP-aanpak. Dit geldt met name voor advocaten en mediators die niet van plan zijn een SCHIP-traject te gaan aanbieden aan hun clienten, maar die wel meer willen weten over het gedachtegoed zodat zij nog beter de patronen herkennen die de scheidende stellen laten zien. Met inzicht in de SCHIP-aanpak krijgt men handvatten om het gesprek in goede banen te leiden. Na het volgen van deze training heeft de deelnemer kennisgemaakt met de theorie, de vijf fasen en toepassing van de SCHIP-aanpak. De deelnemer ontvangt dan het certificaat SCHIP-toeleider. Er wordt gewerkt met eigen casuïstiek en door de trainer aangeleverde casuïstiek.

De training is geaccrediteerd door: SKB (12 ptn), SKJ (13 ptn), en MfN (7 ptn), NVRG (3 ptn) en het registerplein (12 ptn). Certificaten kunnen alleen worden afgegeven als men de volledige training heeft gevolgd.

Tijdens de eendaagse SCHIP-training krijgt de deelnemer een introductie in:

– de theorie van postrelationele rouw
– het HART model
– de connectie tussen verlies en conflict
– de theorie van de SCHIP-aanpak
– de vijf fasen van de SCHIP-aanpak
– de visie op het voorkomen van vechtscheidingen
– de weg naar gezamenlijk ouderschap
– hoe cliënten te motiveren zijn voor de SCHIP-aanpak.

Deze eendaagse training wordt in-company gegeven, een op maat gemaakte in-company training specifiek toegesneden op de vraag en behoefte van de desbetreffende organisatie.De kosten voor deze dagtraining bedragen € 2450,– per dag voor maximaal 16 deelnemers. Dit is inclusief trainingsmateriaal, exclusief het boek “Vechten voor je scheiding”. De cursisten ontvangen dan het certificaat SCHIP-toeleider.

Driedaagse training SCHIP-therapeut/SCHIP-mediator

Kiest u voor de driedaagse in-company training tot SCHIP-therapeut dan zijn de kosten voor maximaal 16 deelnemers, € 7500,–. Inclusief trainingsmateriaal, exclusief het boek “Vechten voor je scheiding” dat tot de verplichte literatuur wordt gerekend.

Workshops

Tijdens de workshop worden de vijf fases van de SCHIP-aanpak gepresenteerd en toegelicht. Aan de deelnemers wordt de gelegenheid geboden, door middel van kleine oefeningen, op een praktische wijze kennis te maken met de SCHIP-aanpak.

De kosten voor deze workshop bedragen € 550,– voor maximaal 8 deelnemers (1 trainer) en € 1000,– voor 9 – 16 deelnemers (2 trainers).

Lezingen

Op aanvraag kan een lezing worden verzorgd over de SCHIP-aanpak. De tijdsduur en kosten van de lezing zijn afhankelijk van het beoogde doel en wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Tijdens en na de lezing wordt de gelegenheid geboden om vragen te stellen.

Voor trainingen, workshops en lezingen geldt dat bij een reisduur van meer dan 30 minuten, € 50,– per reisuur wordt berekend.
Kilometerkosten worden berekend a € 0,19 per kilometer.